CV - Sven Henriksson


Adress och telefon    Yrkeserfarenheter    Utbildning    IT / Data    Övrigt


·       Yrkeserfarenheter


Tyréns AB

2005-2010

Programmerare, webblösningar och dokumenthantering

Programmering – Utveckling i C#, VB.NET, VB6, ASP.NET, ASP, JavaScript mm. Även utveckling av applikationer till Autodesk Revit och AutoCAD

Databaser - SQL Server, Access och mySQL

Bildbehandling - Framtagning bilder för t.ex. reklamändamål

Fotografering - Bilder till produktblad och tidningsartiklar


Sigma CadSupport AB

1993-2004

Applikationsingenjör, CAD/CAM och dokumenthantering

Programmering – Utveckling av program i Windows-miljö

Anpassning - Konfiguration och applikationsprogrammering för dokument­hanterings­system och CAD/CAM-program

Utbildning - Framtagning av kursmaterial och genomförande av kundanpassade kurser

Kundsupport - Stöd och hjälp på plats och per telefon

Förstudier - Utvärdering av kunders behov

Säljstöd - Demonstrationer, kundbesök


Mailansvarig - Har under några år haft ansvar för mailsystemet på koncernnivå


Auto-trol Technology

1984-1993

Applikationsingenjör, CAD/CAM

Anpassning - Konfiguration och applikationsprogrammering för CAD/CAM-program

Utbildning - Framtagning av kursmaterial och genomförande av kundanpassade kurser

Kundsupport - Stöd och hjälp på plats och per telefon

Programmering - Utveckling av program i Unix-miljö

Säljstöd - Demonstrationer, kundbesök


Rit-Data AB

1978-1984

CAD-konsult el och elektronik

Framtagning av tillverkningsunderlag för tillverkning två till åttalagers kretskort.

Överföring av handritade kartor till digitalt format

CAD-ritning av elektronik- och elritningar

Programmering av CAD-applikationer för bland annat elschemor

Programmering av PLC-system och numeriskt styrda maskiner·       Utbildning


Top    Yrkeserfarenheter    IT / Data    Övrigt

Högskolan i Jönköping

VT 2010 (pågående kurs)

Visuell kommunikation - 7,5 poäng


Högskolan i Jönköping

VT 2008

Digital bildbehandling - 7,5 poäng


Malmö Högskola

HT 2006

Databasteknik - 7,5 poäng

Webbutveckling fortsättningskurs - 7,5 poäng


Malmö Högskola

VT 2004

Distribuerad programmering med C# - 7,5 poäng

Webbprogrammering i JavaScript och PHP - 7,5 poäng

Webbutveckling - 7,5 poäng

Technical Writing - 7,5 poäng


LTH

1974-1977

Studier vid Sektionen för elektroteknik på Lunds tekniska högskolaGymnasium

1969-73

Fyraårig teleteknisk linje

Rudbeckskolan i Örebro·       IT / Data / Grafik


Top    Yrkeserfarenheter    Utbildning    Övrigt

Grafiska program


Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator


CAD/CAM-system

 

Autodesk Inventor, Revit och AutoCAD

Har tidigare arbetat med bland annat SmartCAM, Cadds 5, Auto-trol S7000 och Dogs


Databaser / Dokument­hanterings­system

 

SQL-server, Access, mySQL, Fince,

FoxPro, dBase, Advantum, AutoManager WorkFlow, AutoManager Meridian

Programmeringsspråk


C#, ASP.NET, VB.NET - webblösningar bl.a. med kopplingar till SQL-databaser

JavaScript, PHP, ASP, HTML - webblösningar med kopplingar till SQL, Access och mySQL-databaser

Visual Basic / VBA - utveckling av fristående program samt applikationer till bland annat Word och Excel

Lisp - (AutoLisp / BaseLisp), applikationer till AutoCAD och AutoManager WorkFlow

Fortran 77 - CAD-applikationer och systemprogram

C - CAD-applikationer och systemprogram

Pascal - systemprogram


Operativsystem

 

Windows NT, 2000, XP
Windows 3.x, 95, 98, Me
Unix
, HP-UX, SunOS, Solaris, IRIX, AIX

MS Office


Word, Excel, Access och Internet Explorer, både som användare och applikationsutvecklare

Outlook och Frontpage·        Övrigt


Top    Yrkeserfarenheter    Utbildning    IT / Data   

Körkort

Klass A BE CE ** (Tung lastbil med tungt släp)


Språkkunskaper

Svenska och engelska, flytande i både tal och skrift


Hobby

Digital bildbehandling

Deltagit i utprovning av ny materiel till Haubits 77-systemet

Fotografering

Har fotograferat sedan sextiotalet, men intresset har fått en nytändning med den digitala tekniken

Snickeri

Tillbringar gärna fritiden i "snickerboa"


Militärtjänst

1973-1974

A9 i Kristinehamn – ArtSS i Trängslet

Deltog i utprovning av ny materiel till Haubits 77-systemet


Privat

Gift och har tre vuxna barn.
Sven Henriksson, Nypongatan 24, 234 43 Lomma
Telefon: 040-41 12 29, Mobil: 0709-12 50 51
e-post: sven@famhenriksson.se, Hemsida: minnesbild.com